Skip to main content

People Analytics KPI

Løpende oppfølging av HR-nøkkeltall

Booke en demo
kpi-no-min

People Analytics KPI

Løpende oppfølging av HR-nøkkeltall

Boka demo
kpi-no-min

Enkelt følge opp dine HR-nøkkeltall

Ved hjelp av en effektiv systemstøtte  følger du enkelt opp dine HR-nøkkeltall.

Med ett tastetrykk laster du opp dataen din og får med én gang tilgang til en interaktiv rapport med innsikter rundt bla personalomsetning, sykefravær og intern rørlighet.

Hvordan fungerer det?

Når dere har tatt beslutningen om å bruke vår portal – PeopleInsights – for oppfølging av deres nøkkeltall, skaper vi en brukerkonto for deres organisasjon.  Dere logger inn og PeopleInsights fikser så det meste automatisk.

Workshop

Et samarbeid med å kontinuerlig følge opp HR-nøkkeltall innledes alltid med en workshop. I workshopen diskuterer vi deres behov, registrering av data, datakvalitet etc. Først etter workshopen tar dere en beslutning om dere ønsker å gå videre og implementere løsningen.

Standard nøkkeltall

 • Headcount/FTE
 • Sykefravær
 • Personalomsetning
 • Intern rørlighet
 • Overgripende demografi

Samtlige nøkkeltall kan brytes ned og sammenlignes på kryss og tvers, avhengig av data som lastet opp og hva som er relevant for deres organisasjon. For å gi noen eksempler kommer du enkelt kunne få frem:

 • Hvordan personalomsetningen ser ut blant ledere i den nordiske regionen
 • Hvordan sykefraværet ser ut blant menn på logistikkavdelingen
 • Hvordan den interne rørligheten skiller seg mellom de som er høypresterende sammenlignet med de som ikke presterer på samme nivå
 • Etc

Under workshopen prater vi om dere har behov for å rapportere ytterligere nøkkeltall og hvordan dere vil kunne bryte ned og sammenligne disse. PeopleInsights har ingen begrensninger – Alt er mulig.

Datainnsamling

Dere laster ned vår datainnsamlingsmal, fyller ut dataen som etterspørres og laster så opp malene igjen. PeopleInsights hjelper deg å vaske og strukturere din data så den blir analyserbar. Enkelt som bare det.

Analyse

Når dere har lastet opp dataen genereres deres interaktive rapport. Her kan du få frem innsikter om sykefravær, personalomsetning og intern rørlighet. Hvilke divisjoner er best på akkurat dette med intern rørlighet? I hvilken alderskategori er det flest som slutter i jobben sin? Hvor mange av de som slutter sier opp innen en to-års periode fra de ble ansatt? Etc.

Kundene våre er overrasket over hvor fort det går, og vi hører ofte at lønnsundersøkelsen, med PeopleInsights PAY, er fullført på omtrent halvparten av tiden sammenlignet med andre systemer eller tidligere manuell håndtering.

99

av kundene våre velger å bli hos oss.

150 000

enkeltpersoner som blir kartlagt gjennom Pay.

400

systembrukere

KONTAKT

Klar til å komme i gang?


  * Akkurat nå tilbyr vi en pakkeløsning med 3 timers rådgivning (når du bestiller systemet PAY?). Du kan velge å bruke timene til support med stillingsvurderingen, analysene eller å sette sammen presentasjoner – du bestemmer!